Infrastructura si landscape

Domenii de utilizare

 • Realizarea rampelor de acces la poduri/viaducte și podețe
 • Realizarea unor construcții plutitoare
 • Terasamente construite peste rigole
 • Umpluturi ușoare peste tuneluri
 • Terasamente peste rețele edilitare subterane și infrastructură
 • Reabilitarea și stabilizarea pantelor
 • Terasamente la autostrăzi și rampe de acces la poduri
 • Lățirea terasamentelor autostrăzilor
 • Sistem de distribuție la zidurile de sprijin
 • Terasamente construite peste rigole
 • Umpluturi ușoare peste tuneluri
 • Terasamente peste rețele edilitare subterane și infrastructură
 • Reabilitarea și stabilizarea pantelor
 • Terasamente la autostrăzi și rampe de acces la poduri
 • Lățirea terasamentelor autostrăzilor
 • Sistem de distribuție la zidurile de sprijin