INVITATIE DE PARTICIPARE

Cerere de oferte pentru achiziția de bunuri (utilaje si echipamente tehnologice)

SC AUSTROTHERM COM SRLcu sediul social în București, Sector 6, B-dul Iuliu Maniu nr. 598, având Codul Unic de Înregistrare RO10403965, telefon 021.317.12.27/28/29, fax. 021.317.12.31, email office@austrotherm.ro, vă invită să prezentați oferta dumneavoastră de bunuri pentru realizarea proiectului de investiții „Construire hală producție, birouri și vestiare, platformă betonată, cabină poartă, foraj puț apă, rezervor apă, branșamente utilitați, organizare șantier”, proiect finanțat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare, Schema de ajutor de stat inclusă în Programul „Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții” din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor Publice.

Obiectul contractului: achiziția de bunuri (LOT1. Pre-expandor; LOT2. Blockform complet echipat care include instalatie de vacuum si statie de mixare cu  silozuri pentru EPS alb si EPS grafitat; LOT3. Acumulator de abur; LOT4. Modul silozuri pentru perle EPS si regenerat; LOT5. Linie automata de taiere, impachetare si paletizare)

Durata contractului: 12 luni

Tipul procedurii: în 2 etape: Ofertare (inclusiv Calificare) și Negociere

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Modul de depunere al ofertelor: ofertele se vor depune în format electronic prin e-mail

Adresa la care se transmit ofertele: laurentiu.istrate@austrotherm.ro,  catalin.sfirlog@austrotherm.ro

Termenul limita de depunere a ofertelor: 25.03.2021, ora 17.00

Data și ora deschiderii ofertelor: 26.03.2021, ora 11.00

Valoarea supusa licitației (eligibila): 7.239.375,00 Lei, fără TVA, din care pentru:

  • LOT 1         1.290.741,28 lei fără TVA;
  • LOT 2         1.851.933,14 lei fără TVA;
  • LOT 3            112.238,37 lei fără TVA;
  • LOT 4            897.906,98 lei fără TVA;
  • LOT 5         3.086.555,23 lei fără TVA.

Documentația de achiziție va fi pusă la dispoziție în baza solicitărilor transmise în acest sens la adresa de mail: laurentiu.istrate@austrotherm.ro,  catalin.sfirlog@austrotherm.ro.

Așteptam oferta dumneavoastră până la termenul limită menționat anterior.

Descarca Anunt (doc)