INVITATIE DE PARTICIPARE

Cerere de oferte pentru achiziția de bunuri (utilaje si echipamente tehnologice)

SC AUSTROTHERM COM SRLcu sediul social în București, Sector 6, B-dul Iuliu Maniu nr. 598, având Codul Unic de Înregistrare RO10403965, telefon 021.317.12.27/28/29, fax. 021.317.12.31, email office@austrotherm.ro, vă invită să prezentați oferta dumneavoastră de bunuri pentru realizarea proiectului de investiții „Achiziție echipamente pentru extindere capacitate de producție, în vederea fabricării plăcilor termoizolante din XPS, pentru fabrica din localitatea Horia, județul Neamț”, proiect finanțat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare, Schema de ajutor de stat inclusă în Programul „Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții” din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor Publice.

Obiectul contractului: achiziția de bunuri (Agregat de răcire)

Durata contractului: 12 luni

Tipul procedurii: în 2 etape: Ofertare (inclusiv Calificare) si Negociere

Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic

Modul de depunere al ofertelor: ofertele se vor depune în format electronic prin e-mail

Adresa la care se transmit ofertele: laurentiu.istrate@austrotherm.ro,  catalin.sfirlog@austrotherm.ro

Termenul limita de depunere a ofertelor: 04.02.2021, ora 17.00

Data si ora deschiderii ofertelor: 05.02.2021, ora 11.00

Valoarea supusa licitației(eligibila): 194.000 lei, fără TVA

Documentația de achiziție va fi pusă la dispoziție în baza solicitărilor transmise în acest sens la adresa de mail: laurentiu.istrate@austrotherm.ro,  catalin.sfirlog@austrotherm.ro.

Așteptam oferta dumneavoastră până la termenul limită menționat anterior.

Descarca anunt