Comunicat de presă

„Construire parc de panouri fotovoltaice”

 

SC AUSTROTHERM COM SRL, in calitate de Beneficiar, anunta demararea proiectului ”Construire parc de panouri fotovoltaice”, proiect finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C6. Energie , Măsura de investiții - Investiția I.1 – Noi capacități de producție electrică din surse regenerabile, pentru proiectul de investiție

Valoarea totală a proiectului este de 6.475.992,37 lei cu TVA, din care valoarea maxima eligibila nerambursabila este de 2.033.707,50 lei, fara TVA.

Obiectivul general al proiectului de investiție propus vizează implementarea unei centrale fotovoltaice în cadrul companiei AUSTROTHERM COM SRL cu o putere instalată de 0,99 MWp.

Obiective specifice ale proiectului:

  1.  Obiectivul specific nr.1 – Montare panouri fotovoltaice în cadrul companiei AUSTROTHERM COM SRL cu o putere instalată de 0,99 MW, contribuind la țință PNNR cu 0,10%. Ținta PNRR - Capacitate suplimentară instalată din energie din surse regenerabile (energie eoliană și solară) este de 950 MW, cu termen de atingere a ținței în trimestrul II 2024;
  2.  Obiectivul specific nr 2 – Reducerea emisiilor de CO2 cu minimum 710 tCO2/an;
  3.  Obiectivul specific nr 3 – Realizarea unei producții anuale de energie electrică din surse regenerabile de minim 1.150 MWh/an.

Valoarea ajutorului de stat solicitat pe MW instalat (Euro/MW) pentru proiectul ” Construire parc de panouri fotovoltaice”, este de 412.500,00 Euro/MW instalat, respectiv 2.054.250,00 lei/MW instalat.

Perioada de implementare a proiectului este de la data semnării contractului de finanțare, respectiv 22.11.2023, până la 30.06.2024.

Date de contact:

Dl. Istrate Laurentiu, administrator SC AUSTROTHERM COM SRL
Telefon 0734883563;
E-mail: laurentiu.istratesymbolaustrothermpunktro

 

Descarcă document (docx)