Terase uzuale, circulabile, cu trafic redus

 

Terasele uzuale sunt acele terase în care materialul termoizolant (polistiren expandat - EPS®) este dispus sub hidroizolație. Această soluţie poate fi utilizată atât la terase necirculabile cât și la terasele circulabile cu trafic redus sau la terasele grădină cu vegetație de înălțime mică. În funcție de fiecare rezolvare se va alege un material termoizolant care să corespundă încărcărilor din exploatare.

Pentru terasele cu circulație redusă se recomandă utilizarea plăcilor termoizolante din polistiren expandat, rezistente la încărcări.

Noțiunea de “terasă uzuală” se referă la modul de rezolvare a detaliului, în acest caz fiind vorba de pozarea hidroizolației deasupra termoizolației. Finisajul pardoselei asigură o protecție foarte bună pentru straturile de hidroizolare și termoizolare de dedesubt.

Panta terasei este realizată în mod uzual din beton. Acesta poate fi înlocuită cu succes de polistirenul de pantă, rezistent la încărcări, având marele avantaj de a reduce greutatea ansamblului odată cu creșterea rezistenței termice.

Datorită stratului etanș al hidroizolației, care împiedică difuzia vaporilor, este necesară pozarea unui strat de difuzie, sub termoizolație, care să permită evacuarea vaporilor care s-ar putea infiltra prin placa de beton. 

Se recomandă efectuarea unui calcul termic care să certifice atât performanțele, dar și comportamentul întregului ansamblu sub influența diverșilor factori.