Termoizolare pentru pardoseli și planșee

Termoizolarea pardoselilor

Pardoselile aflate în contact direct cu solul, la nivelul subsolurilor sau la parter, în cazul clădirilor fără subsol, necesită o atenție sporită în ceea ce privește termoizolarea, având o influență determinantă în microclimatul încăperilor.

Pardoselile intermediare (dintre etaje) trebuie să răspundă atât unor cerințe privind termoizolarea, cât și în ceea ce privește izolarea la zgomot de impact, indiferent de structura lor (beton, structură metalică sau de lemn). 

Planșeul de la ultimul nivel se termoizolează (în cazul în care podul este utilizat ca spațiu tehnic) prin poziționarea materialului termoizolant deasupra acestuia spre spațiul rece dinspre pod.

În cazul balcoanelor sau al logiilor, o corectă amplasare a izolației termice împiedică apariția punților termice și apariția condensului în punctele sensibile ale construcției.

Termoizolarea pardoselilor şi a planşeelor în consolă

La termoizolarea camerelor cu planșee ieșite în consolă, cerinţa principală se referă la asigurarea continuității sistemului termoizolant, condiţie esenţială pentru a obţine confortul interior fără apariția de punți termice. Se recomandă ca termoizolația plăcii în consolă să fie în continuarea sistemului termoizolant al fațadei (ca în detaliul de mai jos).

La balcoane și logii, termoizolația de la fațadă se continuă pe placa balconului pe ambele fețe (a se vedea mai jos). Lipsa termoizolației, montarea greșită a acesteia sau grosimea insuficientă pot conduce la punți termice şi pot determina apariţia condensului în zonele expuse, probleme dificil de reabilitat odată ce clădirea este dată în folosință.