Termoizolare pentru subsoluri

Termoizolarea subsolurilor

La clădirile cu subsol, detaliile de termoizolare vor ţine seama de destinaţia acestuia: subsol neîncălzit (utilizat ca spațiu tehnic sau de depozitare) sau subsol locuibil, deci încălzit. La clădirile cu subsol neîncălzit se recomandă protejarea soclului clădirii cel puțin până la nivelul adâncimii de îngheț specifice pentru zona respectivă și termoizolarea eficientă a plăcii de beton peste subsol.

Termoizolaţia se montează sub planșeul de beton și se coboară pe pereți până la un nivel care să împiedice apariția de punți termice. Dacă termoizolația este prea groasă, se poate aplica varianta de temoizolare sub planșeu dar și deasupra sub șapă.

La clădirile cu subsol încălzit se recomandă pozarea termoizolației până la nivelul fundației și termoizolarea plăcii așezate pe sol, fie sub aceasta, fie deasupra acesteia, sub șapă. Pe lângă termoizolare, se va acorda o atenție deosebită hidroizolării subsolului.

În ambele cazuri se recomandă utilizarea plăcilor de polistiren extrudat Austrotherm XPS® TOP, rezistent la încărcări dar și la acțiunea apei. Dacă subsolul necesită iluminare și ventilare, curțile de lumină se aplasează deasupra materialului termoizolant și se etanșează pe contur.