Termoizolaţia montată peste astereală

În cazul acoperişurilor pe structură ușoară, care nu au o inerţie termică ridicată, pentru a asigura un microclimat corespunzător în încăperile de dedesubt indiferent de anotimp, este necesară o grosime mai mare de material termoizolant.

 

În detaliul prezentat mai jos, se observă poziţionarea termoizolaţiei pe astereală, pentru a păstra un aspect mai rustic al mansardei (cu căpriorii la vedere). Se vor folosi plăci de polistiren cu rezistenţă mare la încărcări, iar la partea caldă a termoizolaţiei (la interior), peste astereală, se va poza o barieră împotriva vaporilor. La exterior, peste termoizolaţie, se va monta o folie de protecţie, hidroizolantă şi permeabilă la vapori, care va porni de la coamă şi va ajunge până la jgheaburi, pentru a proteja interiorul de posibile infiltraţii.

Se recomandă utilizarea unor învelitori uşoare, pentru a nu încărca structura de susţinere. Astereala şi căpriorii aparenţi se pot finisa în diverse moduri. Este foarte important să se asigure continuitatea termoizolaţiei de la faţadă la acoperiş, pentru a evita apariţia punţilor termice.