Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "webPushNotification" in class "Seam\SeamTemplate\Controller\TemplateController".

Termoizolare pentru poduri și mansarde

Acoperişuri fără astereală

În acest caz, termoizolarea se face la fel ca la acoperişurile cu astereală. Montarea foliei de protecţie peste plăcile de polistiren este obligatorie, pentru a împiedica degradarea termoizolației în cazul pătrunderii accidentale a apei sub învelitoare. La faţa interioară a termoizolaţiei se recomandă pozarea unei folii barieră împotriva vaporilor, mai ales dacă dedesubt se află încăperi cu umiditate ridicată (băi, bucătării). Ventilarea spaţiului de sub învelitoare se face pe deasupra foliei de protecţie.

În cazul ruperilor de pantă, admisia şi evacuarea aerului se realizează prin elemente de ventilare amplasate în apropierea ruperii de pantă, la coamă sau în câmp, în funcţie de lungimea pantelor.